Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè 2021

DetailsWritten by Ban Truyền thông Đoàn trườngCategory: Đoàn trườngPublished: 29 March 2019Hits: 1443

*

*

Lớp học vinh dự đón tiếp sự hiện diện của đ/c Nguyễn Thành Bá Đại - Thạc sĩ, Bí thư Đoàn trường và cô Lê Thị Hiền - Giảng viên trường Đoàn Lý Tự Trọng trong vai trò báo cáo viên.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch chính trị hè 2021

*

*

Đến với lớp học, các bạn Đoàn viên thanh niên sẽ được tìm hiểu về 06 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị. Cụ thể:

- Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của Cách mạng Việt Nam;

- Chuyên đề 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam thắng lợi;

- Chuyên đề 3: Hệ thống chính trị ở nước ta;

- Chuyên đề 4: Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Chuyên đề 5: Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN;

- Chuyên đề 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

*

*

Nội dung buổi học xoay quanh những vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn Đoàn viên sẽ có cơ hội hiểu biết rõ hơn về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một tổ chức chính trị - xã hội hàng đầu dành cho lớp trẻ trong hệ thống chính trị nước ta. Bên cạnh đó, lớp học còn là cơ hội để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn và các bạn Đoàn viên thanh niên, qua đó củng cố niềm tin của thế hệ áo xanh vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

Xem thêm: Nên Mua Thuốc Lá Điện Tử Loại Nào, Nên Mua Thuốc Lá Điện Tử Vape Loại Nào Tốt Nhất

*

*

Đặc biệt, lớp học đã khẳng định mạnh mẽ vai trò của người Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia củng cố hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày một vững mạnh. Bên cạnh đó, tham gia lớp học còn là cơ hội để các bạn Đoàn viên, thanh niên đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ với sứ mệnh xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.

*

*

Kết thúc buổi học, các bạn học viên tham gia đã tiến hành làm bài thu hoạch, nhằm phục vụ việc đánh giá kết quả học tập 06 bài lí luận chính trị của mỗi cá nhân. Hy vọng với lớp học bổ ích này, tập thể Đoàn viên trường Đại học Luật TP. HCM sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác học tập và rèn luyện, tích cực nâng cao vai trò của thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.