Biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2017

Hôm nay, ngày … /…/201.

Bạn đang xem: Biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2017

chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện:……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

BÊN BÁN: CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Tải biên bản hủy hóa đơn mới nhất 

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện:……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
STTTên hàng hoá, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền

Tổng cộng ……………………………………………………………………………………………..Thuế GTGT ………………

Tổng số ……………………………………………………………………………………………..………………………………….

(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………..…………………………………)

Lý do huỷ hoá đơn: …………..……………………………………………………………..…………………………………….

Xem thêm: 2 Cách Thanh Toán Cước Điện Thoại Trả Sau Viettel Nhanh, Đơn Giản Tại Nhà

 

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**** Tải DOWNLOAD Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư mới nhất. 

Các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link download về nhé.

Bài viết: Tải biên bản hủy hóa đơn mới nhất 

*

Bạn có thể quan tâm: Thời hạn làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT

*** Căn cứ theo Điểm b, Khoản 2, Điều 29 của Thông tư 39/2014/TT-BTC Quy định cụ thể về thời hạn hủy hóa đơn GTGT như sau:

– Thời hạn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ khi thông báo với cơ quan thuế. – Trường hợp bị cưỡng chế bắt buộc là nếu cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng với đơn vị, tổ chức, các nhân (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế) thì các đơn vị này phải có trách nhiệm làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT chậm nhất là mười (10) ngày kể từ khi nhận được thông báo cơ quan thuế hoặc từ tính từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.