Quản Lý

Tổng viên Hậu yêu cầu

(grindalbum.xyz) - Tổng cục Hậu đề xuất là cơ quan đầu ngành về hậu cần của Quân team quần chúng Việt Nam; có tính năng tham mưu, lãnh đạo, tổ chức triển khai đảm bảo an toàn trang bị hóa học, bảo vệ sinc hoạt, bảo vệ quân y, bảo đảm an toàn vận tải đường bộ... cho quân team.


Bạn đang xem: Quản lý

Tổng viên Kỹ thuật

(grindalbum.xyz) - Tổng cục Kỹ thuật là cơ quan đầu ngành kỹ thuật của Quân đội quần chúng cả nước gồm tính năng tsay đắm mưu, bảo đảm an toàn kỹ thuật mang đến quân nhóm, có các viên công dụng chịu đựng trách nhiệm về bảo vệ nghệ thuật cho những quân khu, binh đoàn, quân chủng, binc chủng.


Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

(grindalbum.xyz) - Tổng viên Công nghiệp quốc chống Chịu đựng trách rưới nhiệm chế tạo tranh bị, sản phẩm công nghệ quân dụng mang đến quân đội cùng dân quân từ vệ. Tổng cục Công nghiệp quốc chống bao gồm Chủ nhiệm và những Phó Chủ nhiệm, Chính uỷ và Phó Chính uỷ, những viên công dụng, các xí nghiệp sản xuất phân phối trang bị, khí tài, các ngôi trường dạy nghề, các đơn vị chức năng trực nằm trong.


Tổng cục Tình báo quốc phòng

(grindalbum.xyz) - Tổng viên Tình báo quốc phòng là phòng ban tình báo chăm trách kế hoạch của Đảng, Nhà nước Việt Nam; ban ngành tình báo chăm trách rưới quân sự chiến lược của Quân uỷ Trung ương với Sở Quốc phòng.


Cục Đối ngoại

(grindalbum.xyz) - Cục Đối ngoại trực ở trong Sở Quốc chống là cơ sở thống trị bên nước về đối nước ngoài quốc phòng của quân nhóm.


Cục Chình ảnh gần kề biển khơi

(grindalbum.xyz) - Cục Cảnh gần kề biển cả trực nằm trong Sở Quốc phòng là lực lượng chuyên trách nát của Nhà nước triển khai chức năng cai quản về an ninh, đơn nhất từ bỏ, bình an, đảm bảo vấn đề chấp hành pháp luật của Nhà nước VN và những điều ước quốc tế tất cả tương quan nhưng mà nước Cộng hoà buôn bản hội công ty nghĩa nước ta ký kết kết hoặc tmê say gia bên trên những vùng hải dương cùng thềm lục địa nước ta.


Xem thêm: Bướm Phụ Nữ Đẹp Là Như Thế Nào Là Đẹp? Bướm Phụ Nữ Đẹp Là Như Thế Nào

*

*

*

*

*

Trang chủ | Cổng TTĐT grindalbum.xyzhường | Thư điện tử | Ý kiến bạn đọc | Sơ đồ Cổng