ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 8 CHƯƠNG 2*

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số (Có câu trả lời – Đề 1)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1:(3 điểm) Rút ít gọn gàng biểu thức:

*

Bài 2:( 2 điểm) Cho biểu thức:

*

a) Tìm ĐK khẳng định của biểu thức P.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 2

b) Tìm các quý hiếm của x nhằm P thừa nhận giá trị bằng 0.

Xem thêm: Cấu Tạo Bảng Tuần Hoàn Nguyên Tố Hóa Học Đầy Đủ Nhất, Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8, 9, 10

Bài 3:(2 điểm) Chứng minc rằng:

*

Bài 4:(2 điểm) Cho biểu thức:

*

a) Rút ít gọn biểu thức A.

b) Tìm x ∈ Z làm sao để cho A luôn luôn dìm giá trị nguyên

Bài 5:(1 điểm) Tìm giá trị lớn số 1 của phân thức

*

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1

a) Điều khiếu nại : x ≠ 0 và x ≠ 1.

*

b)Điều khiếu nại : x ≠ -1 cùng x ≠ 2

*

Bài 2

a) P xác định khi x3– 4x ≠ 0

Ta có: x3– 4x = x(x2– 4)= x(x – 2)(x + 2) ≠ 0

⇒ x ≠ 0 với x ≠ 2 cùng x ≠ -2

b)Phường. = 0 lúc x ≠ 0 cùng x ≠ ± 2 với x4– 4x3– 4x2= 0

Ta có: x4– 4x3– 4x2= x2(x2– 4x + 4) = x2(x – 2)2 = 0

⇒ x = 0 hoặc x = 2

Vậy không tồn tại cực hiếm nào của x để Phường = 0

Bài 3

Biến đổi vế trái ( VT), ta có:

*

Bài 4

Điều kiện: x ≠ 0; x ≠ 1 với x ≠ 3

*

b) A ∈ Z Khi x – một là ước của 3, với x ∈ Z, x ≠ 0; x ≠ 1; x ≠ 3

⇒ x – 1 = ±1; x – 1 = ±3

Với x ∈ Z, x ≠ 0; x ≠ 1; x ≠ 3 ⇒ x = 2; x = 4; x = -2

Bài 5:(1 điểm)

*

Post navigation


⟵Đề kiểm soát 15 phút Toán 8 Cmùi hương 2 Đại Số (Có lời giải – Đề 3)
Đề đánh giá 45 phút Toán thù 8 Cmùi hương 2 Đại số (Có lời giải – Đề 2)⟶