Giữa Đám Đất Hình Vuông Chu Vi 60M

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Giữađám đất hình vuông vắn bao gồm chu vi là 60m , bạn ta đào một chiếc giếng hình tròn .Miệng giếng tất cả đườngkính 1,4m .Xung quanh miệng giếng gồm xây một cái thành rộng 0,3m . Tính diện tích tích phần khu đất còn sót lại.

Bạn đang xem: Giữa đám đất hình vuông chu vi 60m


*

Cạnh của đám khu đất hình vuông kia là: 60:4=15 m

Diện tích của đám đất hình vuông kia là: 15x15=225 m2

Bán kính của chiếc giếng hình tròn đó (nhắc luôn luôn cả thành) là: 1,4:2+0,3=1 m

Diện tích của loại giếng hình tròn trụ kia (kể luôn cả thành) là: 1x1x3,14=3,14 m2

Bán kính của loại giếng hình tròn trụ đó (ko kể thành) là: 1-0,3=0,7 m

Diện tích của mẫu giếng hình tròn kia (không đề cập thành) là: 0,7x0,7x3,14=1,5386 m2

Diện tích của thành giếng hình tròn đó là: 3,14-1,5386=1,6014 m2

Diện tích của phần đất sót lại là: 225-3,14=221,86 m2

Đáp/Số: a) 1,6014 m2

b) 221,86 m2

Tôi làm liều


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Cạnh của đám đất hình vuông vắn kia là:

(60div4=15) ( m )

Diện tích của đám khu đất hình vuông chính là :

(15 imes15=225)( m2)

Bán kính của chiếc giếng hình tròn bao hàm cả thànhlà:

(1,4div2+0,3=1)( m )

Diện tích của loại giếng hình tròn bao hàm cả thànhlà:

(1 imes1 imes3,14=3,14)( m2)

Diện tích của phần đất còn lại là:

(225-3,14=221,86)( m2)

Đáp số :(221,86)m2


Đúng 0
Bình luận (0)

cạnh của mảnh đất nền hình vuông vắn là : 60:4= 15m

diện tích của mảnh đất nền hình vuông vắn là : 15 x15 =225m2

diện tích S phần đất còn lại là : 225- 3,14

đs :.....

chúc các bạn hok tốt


Đúng 0
Bình luận (0)

221,86 các bạn nha

Học xuất sắc nha.....................................


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi giống như

Giữa đám khu đất hình vuông vắn có chu vi 60m. Người ta đào một chiếc giếng hình trụ. Miệng giếng bao gồm đường kính 1,4m. Xung xung quanh mồm giếng gồm xây một cái thành rộng lớn 0,3m. Tính a) diện tích S thành giếng? b) diện tích đất còn lại?


Lớp 5 Toán thù
0
0

giữađám đất hình thang gồm chu vi là 60m ,tín đồ ta đào 1 loại giếng O mồm giếng bao gồm đường bính là 1 trong,4m .Xung xung quanh mồm xây 1 mẫu thành rộng lớn 0,3m .tính diện tích S phần đất còn lại


Lớp 5 Tân oán
1
0

Giữa đám khu đất hình vuôngbao gồm chu vi 60m , Người ta đào một cái giếng hình tròn . Miệng giếng có đường kính 1,4 m . Sung quanh mồm giếng có xây một cái thành rộng lớn 0,3m . Hỏi :

a) Diện tích thành giếng

b) diện tích S khu đất còn sót lại . (vẽ hình rồi giải )


Lớp 5 Tân oán
0
0

Giữa đám đất hình vuông gồm cạnh dài 15m,người ta đào một một chiếc giếng hình trụ . Miệng giếng bao gồm đường kính 1,4m . Xung xung quanh bao gồm xây một chiếc thành rộng lớn 0,3m . Tìm:

a,diện tích thành giếng

b,diện tích S phần khu đất còn lại


Lớp 5 Toán
1
0

Một đám khu đất hình vuông vắn gồm cạnh nhiều năm 15m, tín đồ ta đào một cái giếng hình tròn trụ. Miệng giếng teo đường kính 1,4m. Xung xung quanh giếng bao gồm xây một cái thành rộng 0,3m. Tìm :a) Diện tích thành giếng.b) Diện tích khu đất sót lại.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bao Cao Su Co Gai, Có Gây Hại Đến Sức Khỏe Không


Lớp 5 Tân oán
0
0

Một đám đất hình vuông gồm cạnh dài 15m, bạn ta đào một chiếc giếng hình trụ. Miệng giếng teo đường kính 1,4m. Xung xung quanh giếng gồm xây một chiếc thành rộng 0,3m. Tìm :a) Diện tích thành giếng.b) Diện tích đất sót lại.


Lớp 5 Tân oán
1
0

giữa đám đất hình vuông vắn có phương pháp dài 15m, bạn ta đào một chiếc giếng hình tròn . miệng giếng bao gồm 2 lần bán kính 1,4m. xung quanh giếng tất cả xây một cái thành rộng 0,3m. tính :

a ) Diện tích thành giếng .

b ) diện tích đất còn lại


Lớp 5 Tân oán
0
0

giữa đám khu đất hình vuông có cạnh 15m người ta đào một cái giếng hình trụ mồm giếng có 2 lần bán kính 1,4m bao phủ giếng gồm xây một cái thành rộng 0,3m tinh

a/ diện tích S thành giếng ?

b/ diện tích S đất còn lạv ?


Lớp 5 Tân oán
2
0

Giữa đám khu đất hình vuông có cạnh dài 15m,bạn ta đào một một chiếc giếng hình trụ . Miệng giếng gồm 2 lần bán kính 1,4m . Xung xung quanh bao gồm xây một chiếc thành rộng 0,3m . Tìm:

a) Diện tích thành giếng

b) Diện tích sót lại sau khi đào giếng .


Lớp 5 Toán
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN