MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

*

Bạn đang xem: Mã trường đại học khoa học tự nhiên

*


1. Xét tuyển chọn nhờ vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng tiêu chí. điểm chuẩn 2019: 630 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 608 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp trung học phổ thông về tối tđọc 35% tổng tiêu chí điểm chuẩn chỉnh 2019: 16.00 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 18.00 điểm

Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng tiêu chí. điểm chuẩn chỉnh 2019: 898 điểmđiểm chuẩn 2020: 810 điểm2. Xét tuyển chọn phụ thuộc kỳ thi Tốt ngiệp trung học phổ thông về tối tgọi 35% tổng chỉ tiêu điểm chuẩn chỉnh 2019: 22.12 điểmđiểm chuẩn 2020: 25.00 điểmcùng với tổng hợp xét tuyển:Sinch - Tân oán – Vật lý (A02)Sinch – Hóa – Tân oán (B00)KHTN – Toán thù – Tiếng Anh (D90)Sinch – Tân oán – Tiếng Anh (B08)Mã ngành: 7440102Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi ĐGNL: 40% tổng tiêu chuẩn. điểm chuẩn chỉnh 2019: 612 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 600 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi Tốt ngiệp THPT buổi tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu điểm chuẩn 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2019: 17.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:Vật lý – Toán – Hóa (A00)Vật lý – Tân oán – Tiếng Anh (A01)Toán – KHTN – Tiếng Anh (D90)Vật lý – Toán – Sinch (A02)


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi ĐGNL: 60% tổng tiêu chuẩn. điểm chuẩn 2019: 858 điểmđiểm chuẩn 2020: 754 điểm2. Xét tuyển chọn nhờ vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối tgọi 15% tổng chỉ tiêu điểm chuẩn chỉnh 2019: 21.80 điểmđiểm chuẩn 2020: 25.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:Hóa – Lý – Toán (A00)Hóa – Sinc – Toán thù (B00)Hóa – Tân oán – Tiếng Anh (D07)KHTN – Toán thù – Tiếng Anh (D90)


Mã ngành: 7440122Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển chọn phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng tiêu chuẩn. điểm chuẩn 2019: 633 điểmđiểm chuẩn 2019: 600 điểm2. Xét tuyển chọn dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp trung học phổ thông về tối tphát âm 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:Lý - Hóa - Toán (A00)Hóa - Sinch - Tân oán (B00)Lý - Toán thù - Tiếng Anh (A01)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)


Mã ngành: 7440201Chỉ tiêu: 100

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển chọn phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng tiêu chuẩn.điểm chuẩn chỉnh 2019: 621 điểmđiểm chuẩn 2020: 600 điểm2. Xét tuyển chọn dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp trung học phổ thông tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 17.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7440228Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng tiêu chí.điểm chuẩn chỉnh 2019: 615 điểmđiểm chuẩn 2020: 602 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi Tốt ngiệp trung học phổ thông về tối tđọc 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2019: 16.15 điểmđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7440301Chỉ tiêu: 140

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2020: 601 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT buổi tối tgọi 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2020: 17.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:


Xem thêm: Công Chúa Ballad Hương Tràm Và 10 Bài Hát Hay Khiến Người Nghe Nhớ Mãi

Toán thù - Hóa - Lý (A00)Sinch - Tân oán - Hóa (B00)Sinch - Tân oán - Tiếng Anh (B08)Hóa - Toán thù - Tiếng Anh (D07)


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng tiêu chí.điểm chuẩn 2019: 626 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 609 điểm2. Xét tuyển chọn nhờ vào kỳ thi Tốt ngiệp trung học phổ thông buổi tối tđọc 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2019: 16.10 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: đôi mươi.00 điểmcùng với tổng hợp xét tuyển:


Toán - Lý - Hóa (A00)Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)Tân oán – Hóa – Sinch (B00)Tân oán – Ngữ Vnạp năng lượng – Tiếng Anh (D01)Thông tin từ trang web Khoa Tân oán - Tin học


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển chọn dựa vào kỳ thi ĐGNL năm 2021 cùng với buổi tối nhiều 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2019: 930 điểmđiểm chuẩn 2020: 880 điểm2. Xét tuyển chọn phụ thuộc vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT năm 2021 buổi tối tgọi 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 25.00 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 27.trăng tròn điểmcùng với những tổ hợp xét tuyển:


Toán thù - Hóa - Lý (A00)Tân oán - Lý - Tiếng Anh (A01)Sinc - Toán - Tiếng Anh (B08)Hóa - Toán thù - Tiếng Anh (D07)


Mã ngành: 7510406Chỉ tiêu: 100

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển chọn phụ thuộc kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2019: 691 điểmđiểm chuẩn 2020: 605 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp trung học phổ thông buổi tối tphát âm 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểm


Toán thù - Hóa - Lý (A00)Sinch - Toán - Hóa (B00)Sinch - Toán - Tiếng Anh (B08)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)


Mã ngành: 7520501Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển chọn dựa vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng tiêu chí.điểm chuẩn chỉnh 2020: 600 điểm2. Xét tuyển chọn phụ thuộc vào kỳ thi Tốt ngiệp trung học phổ thông buổi tối tgọi 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển chọn nhờ vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng tiêu chuẩn.điểm chuẩn chỉnh 2019: 780 điểmđiểm chuẩn 2020: 653 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi Tốt ngiệp trung học phổ thông buổi tối tphát âm 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: đôi mươi.00 điểmđiểm chuẩn 2020: 23.00 điểmcùng với tổng hợp xét tuyển:


Toán thù - Hóa - Lý (A00)Tân oán - Lý - Tiếng Anh (A01)Hóa - Tân oán - Tiếng Anh (D07)Toán thù - KHTN - Tiếng Anh (D90)


Mã ngành: 7520402Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển chọn phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng tiêu chuẩn.điểm chuẩn 2019: 606 điểmđiểm chuẩn 2020: 623 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi Tốt ngiệp trung học phổ thông buổi tối tđọc 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2019: 17.00 điểmđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7510402Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2020: 602 điểmét vuông. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp trung học phổ thông buổi tối tphát âm 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2020: 18.00 điểmcùng với tổng hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7520403Chỉ tiêu: 40

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển chọn nhờ vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng tiêu chuẩn.điểm chuẩn 2020: 670 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2020: 22.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển: