Htv phim thiên đường ở bên ta 2010

Jump to subpage...

Bạn đang xem: Htv phim thiên đường ở bên ta 2010

News-Virtual Local Assistance Center+Centro de Asistencia Local Virtual+Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến Địa Phương+網絡地方援助中心+Press Room+

TRANG THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của San Jose là Điểm Đến cho Mọi Nhu Cầu cần Hỗ Trợ và Nguồn Thông Tin Trợ Giúp về COVID-19: Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của Thành Phố cung cấp mọi dạng thông tin, từ thử nghiệm Corona virút, trợ giúp tài chính, phân phát thực phẩm cho đến huấn nghệ và nhiều trợ giúp khác. Trang mạng của VLAC này cũng có phiên bản tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, và tiếng Hoa.

COVID-19 (CORONAVIRUS) CẬP NHẬT

Đi Chích Ngừa và Nhận Trợ Giúp về Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà vào Thứ Bảy:Nghị Viên Thành Phố San José Maya Esparza, cùng với Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt và Học Khu Tiểu Học Evergreen sẽ tổ chức một sự kiện chích ngừa vào Thứ Bảy tuần này, ngày 11 tháng Chín, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Trường Tiểu Học O.B. Whaley, địa chỉ 2655 Alvin Ave., San José. Nhân viên Trung Tâm Trợ Giúp Về Trục Xuất (Eviction Help Center) của Thành Phố cũng có mặt để cung cấp thông tin và trợ giúp nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà. Để lấy hẹn trao đổi về trợ cấp tiền thuê nhà, vui lòng gởi email tớievictionhelp
grindalbum.xyzhoặc gọi 408-975-4444. Những người tới mà không lấy hẹn trước vẫn được đón chào.

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO:ngày 8 tháng Chín, 2021, 2 giờ trưa

Cập nhật từ Cơ Quan Dịch Vụ/Điều Hành Hoạt Động của Thành Phố San José

Thành Phố Thúc Đẩy Chương Trình Chích Ngừa Bắt Buộc: Ngày hôm nay Thành Phố ra thông báo về việc xúc tiến thực hiện Giai Đoạn 2 của Chương Trình Chích Ngừa Bắt Buộc đối với các nhân viên Thành Phố. Bất kỳ nhân viên nào đến ngày 30 tháng Chín, 2021 vẫn chưa được xác minh là đã chích ngừa COVID-19 hoặc không có miễn trừ y tế hoặc tôn giáo được chấp thuận có thể bị xử lý kỷ luật chính thức, lên đến và bao gồm cả việc chấm dứt việc làm. Thành Phố thực hiện biện pháp này nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho các nhân viên, bảo vệ những cộng đồng mà chúng ta phục vụ cũng như để ủng hộ cho các nỗ lực chích ngừa của Quận Hạt. Là một cơ quan công cộng, Thành Phố cần làm tấm gương trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và các biến chủng của nó.

Vắc-xin COVID-19, Xét Nghiệm, Truy Vết và Các Dịch Vụ Hỗ Trợ

Không Cần Lấy Hẹn Để Chích Ngừa COVID-19: Các địa điểm chích vắc-xin được liệt kê dưới đây không yêu cầu lấy hẹn trước. Vắc-xin sẽ được chích miễn phí, không cần có bảo hiểm và chứng minh tình trạng nhập cư. Bất kỳ người nào từ 12 tuổi trở lên đều hội đủ điều kiện. Có nhân viên tại chỗ để phiên dịch và hỗ trợ cho người khuyết tật. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân muốn chích ngừa đến trước ít nhất một tiếng trước giờ đóng cửa. Ngày và địa điểm chích ngừa bổ sung thường xuyên được cập nhật, vui lòng truy cập trang mạng www.sccfreevax.org để biết thông tin mới nhất.

Xem thêm: Cung Thiên Bình Hôm Nay - Thiên Bình: Tử Vi Của Bạn Ngày Hôm Nay

**ã có liều thứ 3 dành cho những người hội đủ điều kiện. Santa Clara County Fairgrounds Expo Hall** 2542 Monterey Highway, Gate D, San José 95111 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 1 giờ trưa đến 8 giờ tối. Thứ Năm-Thứ Sáu, ngày 9-10 tháng Chín, 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 8:30 sáng đến 3:45 chiều. Valley Specialty Center 751 S. Bascom Ave., Building Q, San José 95128 Thứ Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9:30 sáng đến 5 giờ chiều. Nhà Thờ Emmanuel Baptist 467 North White Rd., San José 95127 Thứ Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. North East Medical Services 1870 Lundy Ave., San José 95131 Thứ Tư và Thứ Sáu, ngày 8 và 10 tháng Chín, 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Sun Pharmacy 2559 S. King Rd., San José 95122 Thứ Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Advance San José Pharmacy 2331 Montpelier Dr., Suite A-10, San José 95116 Thứ Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9 giờ sáng đến 5:30 chiều. Rocketship Mosaic 950 Owsley Ave., San José 95122 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Rocketship Discovery 370 Wooster Ave., San José 95116 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Trường Tiểu Học Glen View** 600 Eighth St., Gilroy 95020 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 1:30 trưa đến 7 giờ tối. DePaul Health Center** 18550 DePaul Dr., Morgan Hill 95037 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 12 giờ trưa đến 3:45 chiều. Thứ Năm-Thứ Sáu, ngày 9-10 tháng Chín, 8:30 sáng đến 3:45 chiều. Trường Tiểu Học Montague 750 Laurie Ave., Santa Clara 95054 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 1:30 trưa đến 7 giờ tối. Medical Offices of Dan Hopner, MD 2060 Aborn Rd., Ste. 100, San José 95121 Thứ Năm-Thứ Sáu, ngày 9-10 tháng Chín, 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa. Rocketship Fuerza Community Prep 70 S. Jackson Ave., San José 95116 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Trường Trung Học Del Mar** 1224 Del Mar Ave., San José 95128 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 2 giờ trưa đến 5:30 chiều. Trường Trung Học Alpha: Cindy Avitia 1881 Cunningham Ave., San José 95122 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Trường Trung Học Christopher 850 Day Rd., Gilroy 95020 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 4 giờ chiều đến 7:30 tối. Lusamerica 16840 Railroad Ave., Morgan Hill 95037 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 11:30 sáng đến 1:30 trưa. Story Road Hub** 1775 Story Rd., San José 95122 Thứ Sáu, ngày 10 tháng Chín, 3 giờ chiều đến 7:30 tối. Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Siren 1415 Koll Circle, #108, San José 95112 Thứ Sáu, ngày 10 tháng Chín, 4:30 chiều đến 7:30 tối. Daily Bread 231 Sunset Ave., Sunnyvale 94086 Thứ Sáu, ngày 10 tháng Chín, 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Iglesias Ni Cristo 1260 Story Rd., San José 95122 Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Buena Vista: Children’s Musical Theater** Bãi Đậu Xe FoodMaxx 1545 Parkmoor Ave., San Jose 95128 Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Trường Tiểu Học O.B. Whaley 2655 Alvin Ave., San José 95121 Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Homestead Bowl 20990 Homestead Rd., Cupertino 95014 Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Sunnyvale Shelter 999 Hamlin Ct., Sunnyvale 94089 Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 12 giờ đến 1 giờ trưa. Lịch Hẹn Xét Nghiệm cho Tuần Này: Xét nghiệm theo lịch hẹn vẫn tiếp tục được cung cấp tại khu Santa Clara County Fairgrounds, và các địa điểm lưu động chỉ xét nghiệm theo hẹn vào tuần tới tại San José, Gilroy, Milpitas, và Mountain View. Những ai không làm hẹn trước vẫn được tiếp nhận tại các địa điểm xét nghiệm đi bộ tới và không lấy hẹn trước tại Gilroy và San José. Quý vị có thể lấy hẹn bắt đầu từ bảy ngày trước ngày xét nghiệm cho đến khi tất cả lịch hẹn đã được lấy hết qua trang mạng www.sccfreetest.org. Lịch hẹn tại địa điểm Fairgrounds hiện vẫn còn trống cho năm ngày trước ngày xét nghiệm. Tất cả các địa điểm này đều xét nghiệm miễn phí. San José Santa Clara County Fairgrounds Expo Hall 2542 Monterey Hwy., San José 95111 (Cổng D) Thứ Năm-Thứ Hai hàng tuần, 8:30 sáng đến 3:45 chiều. Thứ Ba-Thứ Tư hàng tuần, 12:30 trưa đến 8 giờ tối. San José Santa Clara Valley Health Center East Valley 1993 McKee Rd., San José 95116 Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, 8:30 sáng đến 4 giờ chiều. Mountain View El Camino Healthcare District Testing 2495 Hospital Dr., Mountain View 94040 Thứ Hai-Thứ Sáu hàng tuần, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các Địa Điểm Xét Nghiệm Đi Bộ Tới Và Không Lấy Hẹn Trước: Không cần làm hẹn San José

Nhà Thờ Emmanuel Baptist 467 N. White Rd., San José 95127 Thứ Ba-Thứ Sáu hàng tuần, 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

San José Bay Area Community Health – Monterey Clinic 5504 Monterey Hwy., San José 95138 Thứ Tư hàng tuần, 8 giờ đến 10 giờ sáng. Thứ Bảy hàng tuần, 9 giờ đến 11 giờ sáng.

Gilroy South County Annex (trước đây là Trường Tiểu Học Antonio del Buono) 9300 Wren Ave., Gilroy 95020 Thứ Năm-Thứ Sáu hàng tuần, 10 giờ sáng đến 4:30 chiều.

Các Địa Điểm Đặt Xe Buýt Xét Nghiệm Lưu Động: Xét nghiệm theo lịch hẹn, nhưng có thể nhận người đi ngang ghé vô nếu vẫn còn thời gian trống. Ghi danh để nhận ID bệnh nhân nếu cần thiết cho việc xét nghiệm trên xe buýt lưu động này. Quý vị có thể thực hiện trực tuyến qua trang mạng lhi.care/covidtesting hoặc qua điện thoại theo số 1-888-634-1123. San José Valley Water 5750 Almaden Expy., San José 95118 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. San José OptumServe tại Nhà Thờ Tafatolu 2510 Alvin Ave., San José 95121 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Gilroy OptumServe tại Gilroy Civic Center 7351 Church Street, Gilroy 95020 Thứ Sáu-Chủ Nhật hàng tuần, 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Milpitas OptumServe tại Milpitas Community Center 457 E. Calaveras Blvd., Milpitas 95035 Thứ Hai và Thứ Năm hàng tuần, 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Mountain View OptumServe tại Downtown Parking Lot 12 460 Bryant St., Mountain View 94041 Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Các địa điểm xét nghiệm của quận hạt cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí bất kể tình trạng nhập cư và không cần chỉ định của bác sĩ. Đối với những người không có các triệu chứng COVID-19, Quận Hạt hiện cung cấp các địa điểm xét nghiệm trong nhà và địa điểm xét nghiệm lái xe đến. Những người có triệu chứng sẽ được hướng dẫn đến các địa điểm xét nghiệm lái xe đến để giảm khả năng lây nhiễm cho người khác.Theo điều lệnh của Quận Hạt, tất cả các hệ thống chăm sóc sức khỏe phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho những người có triệu chứng, những người đã tiếp xúc với một trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận, và tất cả nhân viên thiết yếu. Để biết thêm thông tin về các quyền xét nghiệm, vui lòng xem trang Các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.Tất cả các địa điểm xét nghiệm được đánh dấu trên bản đồ trên trang mạng của Quận Hạt tại www.sccfreetest.org. Trang mạng này có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, và tiếng Phi. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thông tin bằng cách gọi đến số 2-1-1.